CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH

Nadchodzące wydarzenia

Sklep

Zapraszamy na zakupy

Etovet

Zadaniem Etovetu jest umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zachowania się i dobrostanu zwierząt osobom pracującym z nimi na co dzień, przede wszystkim:

• lekarzy weterynarii
• behawiorystów
• pracowników fundacji opiekujących się zwierzętami, a także fundacji wykorzystujących zwierzęta w pracy z ludźmi
• pracowników schronisk dla bezdomnych zwierząt
• hodowców zwierząt
• a także innych osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zachowania zwierząt i pracy z nimi.

Większość organizowanych przez nas szkoleń będzie dotyczyła psów i kotów. Obok seminariów z zaproszonymi z zagranicy autorytetami prowadzimy specjalistyczne o charakterze wykładowo-warsztatowym, oraz warsztaty weekendowe.

Współorganizujemy i prowadzimy zajęcia dydaktyczne na rocznym kursie: „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne”

Wyróżniają nas zajęcia warsztatowe oraz szkolenia z zakresu weterynaryjnej medycyny behawioralnej.

Wreszcie, działaniami edukacyjnymi obejmujemy również dzieci, od których zależy dobrostan zwierząt towarzyszących i ich miejsce w społeczeństwie za kilkadziesiąt lat.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

Etovet pomaga podwyższać kwalifikacje zawodowe lekarzom weterynarii. Specjalizujemy się w organizowaniu konferencji, szkoleń oraz warsztatów z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Wysoki poziom merytoryczny osiągamy dzięki współpracy z największymi autorytetami polskimi i światowymi oraz czołowymi ośrodkami akademickimi.

Specjalistyczna tematyka szkoleń pozwala na dotarcie do dużej liczby lekarzy weterynarii zainteresowanych konkretnymi produktami.

Współpracujemy z Warszawską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Polskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Stowarzyszeniem Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, a także samorządami studenckimi oraz studiami specjalizacyjnymi „Choroby psów i kotów”.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

Tel: +48 507 310 676
E-mail: etovet@etovet.pl