CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH

EMERGENCY – medycyna ratunkowa z dniem anestezjologicznym

Warszawa
15-16 czerwca 2024

Dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy zwierząt towarzyszących dla lekarzy weterynarii.

Warsztaty oparte na wytycznych RECOVER, skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś posiadająca 13-letnie doświadczenie w anestezjologii, opiece analgetycznej zwierząt towarzyszących oraz medycynie ratunkowej. Członek światowych stowarzyszeń AVA ( Association of Veterinary Anaesthetists ) oraz IVAPM (International Veterinary Academy Of Pain Management). Dodatkowo od 2018 roku posiadająca tytuł VAT (Veterinary Anesthesia Technician).

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Program szkolenia EMERGENCY

DZIEŃ I

Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji
 • dokumentacja pacjentów krytycznych

Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)

BLS (Basic Life Support)

 • ABC RKO
 • jak prawidłowo prowadzić reanimację
 • organizacja zespołu reanimacyjnego
 • ALS (Advanced Life Support)

– dostępy naczyniowe

– tlenoterapia

– intubacja ( udrożenienie dróg oddechowych /trudna intubacja / tracheostomia )

– leki w RKO

– jakie / kiedy

– resyscytacja płynami w RKO

Monitoring w RKO :

 • EKG – interpretacja i reagowanie
 • kapnografia
 • interpretacja i reagowanie

Sukces – ROSC i do dalej ?

 • stabilizacja i opieka nad pacjentem po RKO

 + część praktyczna BLS + ALS w zespołach reanimacyjnych

DZIEŃ II

Anestezja i analgezja w stanach nagłych w pigułce :

 • klasyfikacja ASA – jak prawidłowo z niej korzystać
 • sedacja czy analgezja ?
 • jak prawidłowo prowadzić analgezję stanów nagłych + ocena stopnia bólu
 • jakie leki i kiedy stosować w wybranych stanach nagłych
 • CRI analetyczne – na szybko – jak sobie poradzić kiedy nie ma czasu
 • wsparcie oddechu u pacjenta krytycznego

Czy mogę zrobić coś więcej ? 5H/5T

 • wykrywanie i postępowanie w odwracalnych przyczynach NZK

Przykładowe schematy sedacji w stanach nagłych :

 • niedrożność cewki moczowej
 • skręt żołądka
 • krwawienie do jamy brzusznej
 • uraz gałki ocznej
 • pacjent z dusznością / nakłucie klatki piersiowej / założenie drenu do klatki piersiowej
 • tamponada serca
 • uraz głowy / padaczka
 • trauma / pacjent powypadkowy
 • RSI i trudna intubacja

 

SZKOLENIE MA CHAREKTER WARSZTATOWY Z UŻYCIEM FANTOMÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Informacje i koszty

Koszt udziału w kursie wynosi 2800 zł (brutto).

Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, certyfikat uczestnictwa przerwy kawowe oraz lunch.

Opłata powinna być wniesiona na konto:

Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET

PKO BP 42 1020 4900 0000 8302 3504 5883

W tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Kontakt do organizatora:
ETOVET
tel: 513 473 456
e-mail: etovet@etovet.pl

Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1. NIP 5252363130. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu realizacji organizowanego wydarzenia, kontaktu związanego z aktualnym i przyszłymi wydarzeniami organizowanymi przez ETOVET.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wydarzenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji działań ETOVET. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym jednak jest konieczne w związku z udziałem w wydarzeniu.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.

Zofia Fras

Zofia Fraś

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2011 roku. Jest członkiem AVA (Association of Veterinary Anaesthetists ) oraz IVAPM (International Veterinary Academy of Pain ). Jej zainteresowania zawodowe obejmują anestezjologię, terapię bólu wraz z anestezją regionalną oraz medycynę ratunkową. W roku 2018 ukończyła z pozytywnie zdanym egzaminem kurs VASTA  Stale udoskonala swoją wiedzę i umiejętności na stażach zagranicznych oraz szkoleniach pod okiem uznanych specjalistów. 

Prowadzi  szkolenia dla techników i lekarzy weterynarii oraz cały zespołów Przychodni i Klinik weterynaryjnych.

Miejsce szkolenia

Warsaw Plaza Hotel
Łączyny 5
02-820 Warszawa
Poland

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

e-mail: etovet@etovet.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach wprost
do Twojej skrzynki e-mailowej.

Zapisując się do newslettera – wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez ETOVET.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1.
NIP 5252363130. 

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji
usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.