CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH

IV KONGRES WETERYNARYJNEJ MEDYCYNY BEHAWIORALNEJ

Warszawa 2-3 grudnia 2017

Główny sponsor

Dechra-Vet-Logo3
pslwmz_logo_pelna_nazwa-200
izba
Logotyp SWMB-KOLOR-RGB

Patronat medialny

punktów edukacyjnych

Program Kongresu

Sobota 02.12.2017

09.00-10.00
rejestracja uczestników

10.00-11.30
lek. wet. Jolanta Łapińska
„Życie społeczne kotów”

11.30-12.00
przerwa kawowa

12.00-13.30
dr inż. Aleksandra Szywała
„Dobrostan opiekuna zwierzęcia jako element terapii behawioralnej zwierzęcia”

13.30-14.30
obiad

14.30-16.00
dr Pasquale Piturru
„Niedoczynność tarczycy – najnowsze doniesienia na temat diagnostyki i terapii”

16.00-16.30
przerwa kawowa

16.30-18.00
panel dyskusyjny
„Ciekawe przypadki endokrynologiczne okiem endokrynologa, behawiorysty i diagnosty”
dr hab. Jarosław Popiel, dr n. wet. Jagna Kudła, lek. wet. Magdalena Cymerman

Niedziela 03.12.2017

9.00-10.30
lek. wet. Joanna Iracka „Agresja u kotów”

10.30-11.00
przerwa kawowa

11.00-12.30
dr n. wet. Magdalena Garncarz
„Zmiany zachowania towarzyszące chorobom kardiologicznym”

12.30-13.30
obiad

13.30-15.00
dr n. wet. Wojciech Hildebrand
„Wpływ terapii chorób nowotworowych na zachowanie zwierząt”

15.00-15.30
przerwa kawowa

15.30-17.00
lek. wet. Przemysław Łuczak
„Najczęstsze problemy behawioralne małych ssaków”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

​l​ek. wet. Joanna Iracka

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 1997 roku zajmuje się rozwiązywaniem problemów behawioralnych i leczeniem zaburzeń zachowania u psów i kotów. Odbyła praktyki kliniczne u specjalistów w Belgii, Wielkiej Brytanii i USA. W 2000 roku uzyskała dyplom specjalisty lekarza weterynarii-behawiorysty przyznawany przez Écoles Nationales Vétérinaires Françaises (Państwowe Wyższe Szkoły Weterynaryjne Francji). Od 15 lat prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie medycyny behawioralnej w Polsce i za granicą. Członek European Society for Veterinary Clinical Ethology (od 1995) i Zoo-Psy (od 2000). Popularyzuje wiedzę o zachowaniu zwierząt w prasie dla miłośników psów i kotów, brała udział w programach TVP.

Jolanta Łapińska

lek. wet. Jolanta Łapińska

Po ukończeniu studiów weterynaryjnych szczególnie zainteresowała się etologią i zaburzeniami zachowania zwierząt, co poskutkowało ukończeniem kursów zawodowych zoopsychologa oraz trenera psów. Własną praktykę zoopsychologiczną prowadzi od 2008 roku. Specjalizuje się w terapii zaburzeń zachowania psów i kotów. Od 2014 roku pracuje jako zoopsycholog w warszawskim schronisku dla zwierząt Na Paluchu. Prowadzi liczne specjalistyczne szkolenia i seminaria z zakresu etologii i terapii zaburzeń zachowania zwierząt. Organizuje także wykłady wybitnych światowych specjalistów z tych dziedzin. Współpracuje z Akademie für Tiernaturheilkunde w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych dotyczących terapii zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Jest biegłą sądową z zakresu oceny zachowań zwierząt towarzyszących oraz możliwości ich terapii, a także dobrostanu zwierząt towarzyszących.

Aleksandra Szywała

dr inż. Aleksandra Szywała

Od 1999 r. związana z Lecznicą Weterynaryjną ,, Radość”, a od 2006 r. jest jego współwłaścicielką.

W latach 1993 – 1998 odbyła studia magisterskie na kierunku Zootechnika w zakresie hodowli zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończone obroną pracy pt. ,,Dziedziczenie cech psychicznych u ras sznaucer olbrzym, doberman, rottweiler ” pod kierunkiem dr Katarzyny Fiszdon .

W latach 1998 – 2002 odbyła dzienne studia doktoranckie przy Wydziale Zootechnicznym SGGW w dyscyplinie: zootechnika, w specjalności: hodowla zwierząt, biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej, żywienie i higiena zwierząt.

W latach 1998/2002 w ramach dziennych studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami z następujących przedmiotów:
– podstawy genetyki zwierząt, chów zwierząt w ogrodach zoologicznych .

W 2003 r. obroniła rozprawę doktorską pt. ,,Charakterystyka etogramu i zachowania agonistyczne u wybranych ras psów obronnych i pasterskich’’ pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Kalety, zakończona nadaniem tytułu doktora nauk rolniczych.

W latach 2003/2004 uczestnik studium w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Zakładzie Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej- ,,Zachowanie się zwierząt: zagadnienia podstawowe i aplikacyjne” pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pisuli zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu .

27/28 03.2010 – ukończenie kursu Ambasadora The Blue Dog organizowanego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, uprawniającego do pracy z dziećmi w czterech grupach wiekowych 3,4,5 i 6 latkami i ich rodzicami w przedszkolach w Polsce .

W latach 2013/2014 uczestnik studium na Uniwersytecie Warszawskim – ,, Kot: Zachowania Prawidłowe i Zaburzenia Behawioralne” organizowanym przez Joanne Iracką, Marię Habrowską, Agatę Sowińską, zakończone egzaminem i uzyskaniem dyplomu.

Wojciech Hildebrand

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Wyższe studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu ukończył w 1994 r. W pracy zawodowej koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych psów i kotów. Przez ponad 20 lat pracował jako Klinicysta na Wrocławskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie pracuje we własnej przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Jest autorem ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich a także podręczników akademickich z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych psów i kotów, diagnostyki laboratoryjnej oraz onkologii. Od 19 lat zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii) chorób nowotworowych psów i kotów. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Redaktor naczelny czasopisma Weterynaria w Praktyce.

Przemysław Łuczak

lek. wet. Przemysław Łuczak

Specjalista chorób zwierząt nieudomowionych.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny weterynaryjnej w Olsztynie. Zajmuje się czynnie leczeniem zwierząt towarzyszących, a szczególnym obiektem jego zainteresowań zostały zwierzęta określane mianem „egzotycznych”. Jego praktyka obejmuje zarówno gady i płazy jak i gryzonie i zajęczaki.

Swoją pasję rozwijał już na studiach, prowadząc zajęcia na fakultecie z gadów, organizując liczne konferencje, a także prowadząc- niestety już nieistniejący portal o pajęczakach egzotycznych Bestiae.pl. Prowadził liczne wykłady na Uniwersytecie warmińsko – mazurskim w Olsztynie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a także na największych w Polsce targach Zoo botanicznych „Zoobotanica” we Wrocławiu. Doświadczenia, z tymi jakże nietypowymi pacjentami nabywał w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku i Warszawie, a także w renomowanej przychodni „Salvet”, która uchodzi za referencyjną jeśli mowa o leczeniu gadów. W życiu zawodowym miał także przyjemność realizować się jako lekarz w przychodni „Pulsvet” i lecznicy „Ogonek” współpracując z krajową czołówką lekarzy jeśli chodzi o małe ssaki egzotyczne. Obecnie jest w trakcie drugiej specjalizacji „Choroby zwierząt futerkowych”.

Garncarz M

dr n. wet. Magdalena Garncarz

Magdalena Garncarz skończyła University of California, Davis w roku 1993r. z dyplomem Bachelor of Science, następnie w 1999r. otrzymała tytuł lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
W tej samej placówce obroniła pracę doktorską z dziedziny kardiologii w 2005r. Obecnie jest adiunktem na tym samym Wydziale, gdzie prowadzi badania z dziedziny kardiologii, zajęcia ze studentami 3-6 roku studiów i przyjmuje pacjentów z chorobami serca.
W latach 2005-2008 była Kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt na SGGW.
Od ukończenia studiów weterynaryjnych jest członkiem PSLWMZ oraz ESVC.
Opublikowała ponad 60 publikacji w Polskich i zagranicznych czasopismach branżowych i przeprowadziła ponad 100 wykładów na temat kardiologii małych zwierząt podczas różnych spotkań, konferencji i kongresów weterynaryjnych.
Obecnie mieszka pod Warszawą z mężem, bliźniakami i całą sforą zwierzaków.

Jarosław_Popiel

dr hab. Jarosław Popiel

Dr hab. Jarosław Popiel, Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast w 2001 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dr hab. J. Popiel prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 10 lat.  

Jest wykładowcą zagadnień dermatologicznych na studiach podyplomowych z zakresu chorób psów i kotów oraz chirurgii weterynaryjnej. Jest opiekunem pracowni endokrynologicznej i dermatologicznej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie konsultuje przypadki dermatologiczne i endokrynologiczne. Od 2017 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Autor ponad stu publikacji naukowych i współredaktor naukowy  książek: “Kliniczna endokrynologia psów i kotów”, „5 minut konsultacji weterynaryjnej – psy i koty” „Praktyka Kliniczna Psy”, jak również redaktor naukowy pierwszego i drugiego polskiego wydania „Dermatologii małych zwierząt. Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny” oraz „Dermokosmetyki weterynaryjnej”.

drpiturru1

dr Pasquale Piturru

Dlaczego lekarz weterynarii?
Jako młody człowiek przeczytałem książkę Konrada Lorenza o królu Salomonie, który posiadał pierścień, dzięki któremu rozumiał mowę zwierząt. Jednym z moich celów w życiu stało się odnalezienie tego pierścienia.
Po kilku latach zrozumiałem, że istnienie pierścienia jest tylko legendą. Jednak myśl o pierścieniu pozostawiła we mnie na zawsze pragnienie pogłębiani wiedzy oraz lepszego zrozumienia zwierząt.
Poza moim rozwojem akademickim zorientowanym praktycznie, stałem się również naukowcem. Uczyłem się wszystkiego, co mogłoby pomóc zgłębić wiedzę na temat zwierząt.
I tak zostałem Specjalistą chorób małych zwierząt, Specjalistą ds. zachowania zwierząt, Specjalistą ochrony zwierząt oraz Master of Small Animal Science. Dodatkowo otrzymałem tytuł Specjalisty ds. terapii zachowania.
Zbliżyłem się bardzo do osiągnięcia mojego celu. Teraz zanim rozpoczynam terapię, próbuję porozumieć się ze zwierzęciem, spowodować by się rozluźniło. Tylko tak nasz zawód staje się tak przyjemny, jak tylko można.
Tak właśnie zawód lekarza weterynarii stał się moim powołaniem.

Jagna Kudła_IMG_6009

dr n. wet. Jagna Kudła

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie obroniła również pracę doktorską p.t. „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Obecnie zajmuje się leczeniem chorób wewnętrznych oraz terapią zaburzeń zachowania psów i kotów w Przychodni „Bokserska” w Warszawie, a także prowadzi wykłady w Collegium Humanitatis, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Federation of European Companion Animal Veterinary Associations, a także European Society of Veterinary Clinical Ethology i Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej.

Cymerman

lek.wet. Magdalena Cymerman

Ukończyła wydział weterynarii SGGW w Warszawie w 2007 roku. W 2011 otrzymała tytuł Specjalisty Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Od dziesięciu lat pracuje jako lekarz internista w warszawskich i podwarszawskich lecznicach, stale pogłębiając swoja wiedzę z zakresu interny i Diagnostyki Laboratoryjnej, a w szczególności z obszaru hematologii, endokrynologii i dermatologii.

Od 2012 roku kierownik weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego ALAB. Pani Doktor pomimo wielu obowiązków związanych z prowadzeniem dużego laboratorium pozostaje w kontakcie z pacjentami, których otacza szczególną opieką w zakresie interpretacji i doboru badań dodatkowych w połączeniu z analizą obrazu klinicznego pacjenta. Autorka i współautorka publikacji z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

e-mail: etovet@etovet.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach wprost
do Twojej skrzynki e-mailowej.

Zapisując się do newslettera – wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez ETOVET.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1.
NIP 5252363130. 

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji
usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.