CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH

Kontakt do organizatora:
ETOVET
etovet@etovet.pl
tel. 577 872 366

Medycyna ratunkowa psów i kotów
Kurs podstawowy dla techników weterynarii

WARSZAWA, 10.10.2020

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych algorytmach postępowania i aspektach pierwszej pomocy.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Zapraszamy serdecznie

Program szkolenia

9:00 – 10:30 – Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji

10:30- 10:40 – Przerwa kawowa

S10:40 – 12:30 – Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
 • BLS (Basic Life Support)
  • masaż klatki piersiowej
  • zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja
 • ALS (Advanced Life Support)
  • dostęp naczyniowy
  • leki – omówienie i organizacja
  • terapia płynami

12:30-12:40 – Przerwa kawowa

12:40 – 14:00 – Sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów

 • praktyczne scenariusze zdarzeń

Medycyna ratunkowa psów i kotów
Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii

WARSZAWA, 11.10.2020

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Zapraszamy serdecznie

Program szkolenia

9:00 – 10:00 – Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji

10:00- 10:10 – Przerwa kawowa

10:10 – 11:50 – Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
 • BLS (Basic Life Support)
 • ALS (Advanced Life Support)

11:50-12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – Monitoring pacjenta w stanie nagłym

 • Wstrząs; jak rozpoznać i leczyć?
 • Płynoterapia
 • Tlenoterapia
 • Stabilizacja

13:30 – 14:00 – Obiad

14:00 – 15:30 – Anestezja i analgezja w stanach nagłych

 • wyzwania w anestezji stanów nagłych
 • wlewy ciągłe (CRI)
 • ocena stopnia bólu i jego zwalczanie

15:30-15:40 – Przerwa kawowa

15:40 – 16:10  – I sesja praktyczna z omówieniem przypadków

16:10 – 17:30 – II sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów

 • praktyczne scenariusze zdarzeń

Informacje o rejestracji uczestnika

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  990 zł

Opłata do 1.10 lub wyczerpanie limitu miejsc

Uwaga ze względu na warsztatowy charakter kursu liczba osób biorących udział jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Opłata powinna być wniesiona na konto :

Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET

mBank 13 1140 2004 0000 3402 7671 3385

w tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika

Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz certyfikat uczestnictwa.

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1. NIP 5252363130. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu realizacji organizowanego wydarzenia, kontaktu związanego z aktualnym i przyszłymi wydarzeniami organizowanymi przez ETOVET.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wydarzenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji działań ETOVET. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym jednak jest konieczne w związku z udziałem w wydarzeniu.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.

Zofia Fras

Zofia Fraś

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Członek AVA. Interesuje się głównie anestezjologią, intensywną opieką oraz medycyną ratunkową. Stale rozwija swoje umiejętności ucząc się od najlepszych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Od początku swej pracy zawodowej związana z Przychodnią Weterynaryjną BIAŁOBRZESKA. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawsze dzieli się z innymi. Bardzo lubi opowiadać o zwierzętach, nieco mniej o sobie.

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Grain Space
Długa 44/50
00-241 Warszawa

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

Tel: +48 507 310 676
E-mail: etovet@etovet.pl

Share on facebook